Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Hệ thống chuẩn hóa và chỉnh lý bản đồ địa chính

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giới thiệu hệ thống chuẩn hóa và chỉnh lý bản đồ địa chính:

Phần mềm cho phép chuẩn hóa bản đồ địa chính từ dữ liệu bản đồ dạng .dgn. Phần mềm được trang bị các công cụ chỉnh lý thửa đất linh hoạt; Xuất và in Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Cập nhật nội dung biến động thửa đất; Quản lý, cập nhật những thông tin bản đồ sau chuẩn hóa, thửa đất sau chỉnh lý; Hỗ trợ tra cứu, kết xuất thông tin từ cơ sở dữ liệu, hỗ trợ lập các báo cáo thống kê kiểm kê đất đai, các loại sổ và tài liệu có liên quan.