Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Giấy thấm dầu tràn/ tấm thấm dầu tràn SERIES-XL

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giấy thấm dầu tràn/ tấm thấm dầu tràn SERIES-XL

Giấy thấm dầu tràn_công ty TĐA

Màu tiêu chuẩn: white

Chỉ thấm dầu hoặc chất lỏng gốc dầu: Dầu động cơ, dầu thủy lực, xăng, diezen, dầu hỏa…

* 100% propylene, độ thấm hút tốt

* Dùng cho mặt đất, mặt nước

* Sau khi hấp thụ hoàn toàn, luôn giữ nổi trên bề mặt.

* Tái chế khoảng 80% dầu sau khi hấp thụ hoàn toàn, và được tái sử dụng.

* Đốt sau khi sử dụng, ash ≤0,02%

* Tấm, cuộn, vớ, gối, bột giấy

Các loại series cung cấp:

1. Tấm thấm dầu tiêu chuẩn (XL-P01)

 

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-P01200

40CM*50CM

2MM

200PCS/B

≥144L/B

SINGLE

XL-P01250

40CM*50CM

3MM

150PCS/B

≥135L/B

MEDIUM

XL-P01300

40CM*50CM

4MM

150PCS/B

≥162L/B

MEDIUM

XL-P01350

40CM*50CM

4MM

100PCS/B

≥126L/B

HEAVY

XL-P01400

40CM*50CM

5MM

100PCS/B

≥144L/B

DOUBLE

2. Tấm thấm dầu đục lỗ (XL-P02)

 

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-P02200

40CM*50CM

2MM

200PCS/B

≥144L/B

SINGLE

XL-P02250

40CM*50CM

3MM

150PCS/B

≥135L/B

MEDIUM

XL-P02300

40CM*50CM

4MM

150PCS/B

≥162L/B

MEDIUM

XL-P02350

40CM*50CM

4MM

100PCS/B

≥126L/B

HEAVY

XL-P02400

40CM*50CM

5MM

100PCS/B

≥144L/B

DOUBLE

3. Tấm thấm dầu đục lỗ có đường cắt (XL-P03)

 

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-P03200

40CM*50CM

2MM

200PCS/B

≥144L/B

SINGLE

XL-P03250

40CM*50CM

3MM

150PCS/B

≥135L/B

MEDIUM

XL-P03300

40CM*50CM

4MM

150PCS/B

≥162L/B

MEDIUM

XL-P03350

40CM*50CM

4MM

100PCS/B

≥126L/B

HEAVY

XL-P03400

40CM*50CM

5MM

100PCS/B

≥144L/B

DOUBLE

 

4. Cuộn giấy thấm dầu tiêu chuẩn (XL-J01)

 

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-J01200

40cm*50m

2mm

1R/B

≥72L/B

 

SINGLE

XL-J01200D

80cm*50m

2mm

1R/B

≥144L/B

XL-J01250

40cm*50m

3mm

1R/B

≥90L/B

 

MEDIUM

XL-J01250D

80cm*50m

3mm

1R/B

≥180L/B

XL-J01300

40cm*50m

4mm

1R/B

≥108L/B

MEDIUM

XL-J01300D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥216L/B

XL-J01350

40cm*50m

4mm

1R/B

≥126L/B

 

HEAVY

XL-J01350D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥252L/B

XL-J01400

40cm*50m

5mm

1R/B

≥144L/B

DOUBLE

XL-J01400D

80cm*50m

5mm

1R/B

≥288L/B

5. Cuộn thấm dầu đục lỗ (XL-J02)

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-J02200

40cm*50m

2mm

1R/B

≥72L/B

 

SINGLE

XL-J02200D

80cm*50m

2mm

1R/B

≥144L/B

XL-J02250

40cm*50m

3mm

1R/B

≥90L/B

MEDIUM

XL-J02250D

80cm*50m

3mm

1R/B

≥180L/B

XL-J02300

40cm*50m

4mm

1R/B

≥108L/B

 

MEDIUM

XL-J02300D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥216L/B

XL-J02350

40cm*50m

4mm

1R/B

≥126L/B

HEAVY

XL-J02350D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥252L/B

XL-J02400

40cm*50m

5mm

1R/B

≥144L/B

DOUBLE

XL-J02400D

80cm*50m

5mm

1R/B

≥288L/B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cuộn thấm dầu có đường cẳt (XL-J03)

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-J03200

40cm*50m

2mm

1R/B

72L/B

SINGLE

XL-J03200D

80cm*50m

2mm

1R/B

144L/B

XL-J03250

40cm*50m

3mm

1R/B

90L/B

 

MEDIUM

XL-J03250D

80cm*50m

3mm

1R/B

180L/B

XL-J03300

40cm*50m

4mm

1R/B

108L/B

MEDIUM

XL-J03300D

80cm*50m

4mm

1R/B

216L/B

XL-J03350

40cm*50m

4mm

1R/B

126L/B

HEAVY

XL-J03350D

80cm*50m

4mm

1R/B

252L/B

XL-J03400

40cm*50m

5mm

1R/B

144L/B

 

DOUBLE

XL-J03400D

80cm*50m

5mm

1R/B

288L/B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công ty cổ phần công nghệ môi trường T.Đ.A

Địa chỉ: 83 B Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 02253517668

DĐ: 0918310709 (Ms. Kim Oanh)