Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Giấy thấm dầu tràn/ tấm thấm dầu tràn SERIES-XL

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giấy thấm dầu tràn/ tấm thấm dầu tràn SERIES-XL

Giấy thấm dầu tràn_công ty TĐA

Màu tiêu chuẩn: white

Chỉ thấm dầu hoặc chất lỏng gốc dầu: Dầu động cơ, dầu thủy lực, xăng, diezen, dầu hỏa…

* 100% propylene, độ thấm hút tốt

* Dùng cho mặt đất, mặt nước

* Sau khi hấp thụ hoàn toàn, luôn giữ nổi trên bề mặt.

* Tái chế khoảng 80% dầu sau khi hấp thụ hoàn toàn, và được tái sử dụng.

* Đốt sau khi sử dụng, ash ≤0,02%

* Tấm, cuộn, vớ, gối, bột giấy

Các loại series cung cấp:

1. Tấm thấm dầu tiêu chuẩn (XL-P01)

 

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-P01200

40CM*50CM

2MM

200PCS/B

≥144L/B

SINGLE

XL-P01250

40CM*50CM

3MM

150PCS/B

≥135L/B

MEDIUM

XL-P01300

40CM*50CM

4MM

150PCS/B

≥162L/B

MEDIUM

XL-P01350

40CM*50CM

4MM

100PCS/B

≥126L/B

HEAVY

XL-P01400

40CM*50CM

5MM

100PCS/B

≥144L/B

DOUBLE

2. Tấm thấm dầu đục lỗ (XL-P02)

 

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-P02200

40CM*50CM

2MM

200PCS/B

≥144L/B

SINGLE

XL-P02250

40CM*50CM

3MM

150PCS/B

≥135L/B

MEDIUM

XL-P02300

40CM*50CM

4MM

150PCS/B

≥162L/B

MEDIUM

XL-P02350

40CM*50CM

4MM

100PCS/B

≥126L/B

HEAVY

XL-P02400

40CM*50CM

5MM

100PCS/B

≥144L/B

DOUBLE

3. Tấm thấm dầu đục lỗ có đường cắt (XL-P03)

 

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-P03200

40CM*50CM

2MM

200PCS/B

≥144L/B

SINGLE

XL-P03250

40CM*50CM

3MM

150PCS/B

≥135L/B

MEDIUM

XL-P03300

40CM*50CM

4MM

150PCS/B

≥162L/B

MEDIUM

XL-P03350

40CM*50CM

4MM

100PCS/B

≥126L/B

HEAVY

XL-P03400

40CM*50CM

5MM

100PCS/B

≥144L/B

DOUBLE

 

4. Cuộn giấy thấm dầu tiêu chuẩn (XL-J01)

 

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-J01200

40cm*50m

2mm

1R/B

≥72L/B

 

SINGLE

XL-J01200D

80cm*50m

2mm

1R/B

≥144L/B

XL-J01250

40cm*50m

3mm

1R/B

≥90L/B

 

MEDIUM

XL-J01250D

80cm*50m

3mm

1R/B

≥180L/B

XL-J01300

40cm*50m

4mm

1R/B

≥108L/B

MEDIUM

XL-J01300D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥216L/B

XL-J01350

40cm*50m

4mm

1R/B

≥126L/B

 

HEAVY

XL-J01350D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥252L/B

XL-J01400

40cm*50m

5mm

1R/B

≥144L/B

DOUBLE

XL-J01400D

80cm*50m

5mm

1R/B

≥288L/B

5. Cuộn thấm dầu đục lỗ (XL-J02)

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-J02200

40cm*50m

2mm

1R/B

≥72L/B

 

SINGLE

XL-J02200D

80cm*50m

2mm

1R/B

≥144L/B

XL-J02250

40cm*50m

3mm

1R/B

≥90L/B

MEDIUM

XL-J02250D

80cm*50m

3mm

1R/B

≥180L/B

XL-J02300

40cm*50m

4mm

1R/B

≥108L/B

 

MEDIUM

XL-J02300D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥216L/B

XL-J02350

40cm*50m

4mm

1R/B

≥126L/B

HEAVY

XL-J02350D

80cm*50m

4mm

1R/B

≥252L/B

XL-J02400

40cm*50m

5mm

1R/B

≥144L/B

DOUBLE

XL-J02400D

80cm*50m

5mm

1R/B

≥288L/B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Cuộn thấm dầu có đường cẳt (XL-J03)

KÍCH THƯỚC

ĐỘ DÀY

ĐÓNG GÓI

ĐỘ THẤM HÚT

CẤP ĐỘ

XL-J03200

40cm*50m

2mm

1R/B

72L/B

SINGLE

XL-J03200D

80cm*50m

2mm

1R/B

144L/B

XL-J03250

40cm*50m

3mm

1R/B

90L/B

 

MEDIUM

XL-J03250D

80cm*50m

3mm

1R/B

180L/B

XL-J03300

40cm*50m

4mm

1R/B

108L/B

MEDIUM

XL-J03300D

80cm*50m

4mm

1R/B

216L/B

XL-J03350

40cm*50m

4mm

1R/B

126L/B

HEAVY

XL-J03350D

80cm*50m

4mm

1R/B

252L/B

XL-J03400

40cm*50m

5mm

1R/B

144L/B

 

DOUBLE

XL-J03400D

80cm*50m

5mm

1R/B

288L/B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: 

Công ty cổ phần công nghệ môi trường T.Đ.A

Địa chỉ: 83 B Dư Hàng, Lê Chân, Hải Phòng

Điện thoại: 02253517668

DĐ: 0918310709 (Ms. Kim Oanh)