Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Dịch vụ công cấp mã số trực tuyến

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán
  • Điều khoản giao hàng
  • Điều khoản đóng gói

Thông tin nhà cung cấp

Giới thiệu dịch vụ công cấp mã số trực tuyến:

Dịch vụ công trực tuyến cấp mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách là hệ thống được triển khai nhằm hỗ trợ các đơn vị/ tổ chức có nhu cầu cấp mã số đơn vị có quan hệ với Ngân sách, thực hiện việc đăng ký và gửi hồ sơ trực tuyến đến Sở Tài Chính các tỉnh/ thành phố. Sau khi được Sở Tài Chính kiểm tra, phê duyệt, hồ sơ sẽ được chuyển đến hệ thống cấp mã số của Bộ Tài Chính xử lý và cấp mã.