Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm
Mới

Dầu chống ăn mòn AEROSPEC® Protect – Bảo vệ chống ăn mòn

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

AEROSPEC® Protect – Bảo vệ chống ăn mòn

Nhiệm vụ nặng nề của bộ phim sáp khô khô bảo vệ chống ăn mòn dài hạn

Kháng hóa chất, công thức không nóng chảy được Airbus chấp thuận sử dụng trong ngành máy bay thương mại.

Màng sáp đàn hồi để bảo vệ chống ăn mòn lâu dài

Lý tưởng cho bảo vệ chống ăn mòn ngoài trời của các bộ phận kim loại tiếp xúc

Không nóng chảy

Kháng hóa chất

Được gia cố lại bằng PTFE để bôi trơn màng khô

Phê duyệt và thông số kỹ thuật

Được Airbus chấp thuận là chất bảo vệ chống ăn mòn để sử dụng cho các máy bay thương mại