Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Cảm biến đo nồng độ chất rắn hòa tan trong nước (TDS)

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ
  • Mã sản phẩm
  • Bảo hành
  • Hình thức thanh toán

Thông tin nhà cung cấp

Cảm biến đo nồng độ chất rắn hòa tan trong nước (TDS) được sử dụng để kiểm soát lượng chất rắn hòa tan trong nước.
Ngõ ra: (4-20)mA
Nhiệt độ hoạt động: Max 238 oC
Áp suất hoạt động: Max 32 Bar
Sơ đồ đấu dây:
Cảm biến đo nồng độ TDS