Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm
Mới

Bánh răng trục rỗng

Giá Liên hệ

  • Xuất xứ

Thông tin nhà cung cấp

Hốc bánh răng RD

Những đầu bánh răng này có một trục rỗng lớn để luồn dây cáp và dây cung cấp. Trục rỗng quay với tốc độ đầu ra.

Sê-ri này có sẵn để cài đặt góc phải (RDR-C) hoặc thẳng (RDS-C), cũng như để cài đặt với đầu vào ròng rọc (RDP-C).

Bánh răng trục rỗng

T: 98 - 3.136 Nm

81 - 258