FREE

Hồ sơ

Khanh Thinh_Tech Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 18/03/2014 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Máy in thẻ nhựa HiTi CS200e, Máy in thẻ nhựa Zebrba ZXP Series 3, Máy in thẻ nhựa Pointman- Nuvia, Máy đếm sản lượng cầm tay, Ruy băng mực HiTi CS200e, Ruy băng mực Datacard SD260, Ruy băng mực zebra ZXP3, Ruy băng mực DCP240+/340+, Mực in thẻ nhựa HiTi CS-200e Xem thêm Liên hệ