FREE

Hồ sơ

Nhóm công nghệ khoáng - Viện địa lý tài nguyên TP Hồ Chí Minh Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Tp. Hồ Chí Minh Ngày tham gia: 03/10/2017 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: công nghệ sản xuất gạch không nung, đất hóa đá, đường giao thông nông thôn, gốm không nung, geopolymer material Lượt truy cập: 291,482 Xem thêm Liên hệ

Nhóm công nghệ khoáng - Viện địa lý tài nguyên TP Hồ Chí Minh

NHÓM CÔNG NGHỆ KHOÁNG

Phụ trách: ThS. Phạm Tuấn Nhi

Nghiên cứu viên chính

Điện thoại: : 0918437630 

Chức năng nhiệm vụ:

- Nghiên cứu ứng dụng, triển khai và chuyển giao công nghệ khoáng, công nghệ vật liệu.

- Thí nghiệm các mẫu khoáng phục vụ nghiên cứu trong lĩnh vực khoa học địa chất khoáng sản, khoa học vật liệu, môi trường,...