FREE

Hồ sơ

Công ty Công nghệ Tin học Nhà trường Quốc gia: Việt Nam Tỉnh thành: Hà Nội Ngày tham gia: 28/09/2012 Thành viên miễn phí Sản phẩm chính: Lượt truy cập: 365,387 Xem thêm Liên hệ

Phần mềm Quản lý học tập nhà trường tiểu học SPVR 5.0 - School Primary Viewer 5.0

Ngày đăng: 13/10/2012

Mã sản phẩm: MS232/04

Liên hệ

Xuất xứ: Việt Nam

Bảo hành: Liên hệ trực tiếp

Phương thức thanh toán: Thỏa thuận

Khả năng cung cấp: Liên hệ trực tiếp

Đóng gói: Liên hệ trực tiếp

Liên hệ

Thông tin chi tiết

Các chức năng chính của phần mềm SPVR 5.0 có các tính năng chính nổi bật sau đây:
  • Quản lý việc học tập của học sinh trong trường Tiểu học từ lúc nhập trường cho đến khi ra trường.
  • Sau khi nhập các thông số chính theo rõi quá trình học tập của học sinh như điểm số, các nhận xét điểm, các nhận xét hạnh kiểm, điểm danh, phần mềm sẽ tự động tiến hành các tính toán học lực môn, hạnh kiểm và xét danh hiệu thi đua cho từng học sinh trong nhà trường.
  • Toàn bộ các báo cáo kết quả học tập theo từng nửa học kỳ và cuối học kỳ, năm học đều được phần mềm kết xuất một cách tự động ra máy in hoặc ra File.
  • Phần mềm cho phép in SỔ ĐIỂM LỚP, HỌC BẠ của học sinh theo đúng mẫu mới do Bộ Giáo dục & đào tạo qui định.
  • Việc in giấy khen và thẻ học sinh có thể được tiến hành tự động từ máy tính ra một mẫu, phôi giấy theo mẫu mà giáo viên có thể thiết kế ngay trên máy tính vừa đảm bảo tính chính xác vừa tiết kiệm được thời gian.
  • Kết quả học tập của học sinh đầu, giữa và cuối năm có thể được kết xuất nhanh ra các báo cáo cho phần mềm EMIS của Bộ Giáo dục & Đào tạo.
  • Phần mềm được thiết kế mở cho phép các nhà trường có thể thay đổi, thêm bớt các nhận xét điểm và nhận xét hạnh kiểm, cách đánh giá các mức A+ và A cho các môn học nhận xét điểm.
  • Điểm Học lực Môn học có thể được tùy biến chọn một trong 2 cách làm tròn: theo đơn vị và theo 0.5.