Hồ sơ công ty

Công ty TNHH kỹ thuật Sao Việt Quốc gia: Việt Nam Thành phố: Hà Nội Ngày tham gia: 23-04-2015 Thành viên vàng Sản phẩm chính: máy đo hàm lượng lưu huỳnh NSX2100 Mitsubishi,máy đo điểm mây và điểm đông đặc 70XI Phase Technology,thiết bị phân tích xăng dầu hãng Stanhope Seta - Normalab - Falex - Eralytic - Mitsubishi,bể điều nhiệt - máy đo độ nhớt TAMSON ,máy đếm hạt trong dầu AvCount2 SA1000-2 Tìm hiểu thêm Liên hệ