Trang chủSản phẩm chào bán Viễn thông - Kỹ thuật sốThiết bị tự động hóa- kỹ thuật số(373)

LH
NCC


Chat
ngay


Yêu
thích


Đã
xem

Màn hình HMI B&R– Màn hình cảm ứng công nghiệp

Ngày đăng: 15/07/2017 Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: 12 tháng Phương thức thanh toán: chuyển khoản Giao hàng: 1 ngày Khả năng cung cấp: liên hệ trực tiếp Liên hệ NCC
Thông tin nhà cung cấp
Công ty TNHH kỹ thuật điện Thịnh Tâm Phát Người liên hệ: Nguyễn Thành Sang Quốc gia: Bình Dương - Việt Nam

Chi tiết về sản phẩm

Thông tin sản phẩm màn hình HMI B&RMàn hình cảm ứng công nghiệp:

Màn hình HMI B&R được thiết kế và xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng công nghiệp, với tiêu chí “cho độ bền tối đa, độ tin cậy và tính sẵn sàng dài hạn” B&R đã cho ra đời các dòng màn hình cảm ứng công nghiệp mạnh mẽ, bền bỉ nhưng giá thành rất tối ưu.
Màn hình HMI B&R có 2 dòng sản phẩm màn hình cảm ứng công nghiệp chính, gồm:
- Panel PCs: đây là sự kết hợp một màn hình và một mát tính thành một thiết bị cực kỳ nhỏ gọn, có nhiều kích cỡ màn hình, người dùng có thể chọn dòng cảm ứng đơn điểm hoặc cảm ứng đa điểm hoặc phím bấm. Sản phẩm có thể sử dụng trong môi trường khắc nghiệt.
- Automation Panels: đây là thiết bị trực quan hoàn hảo cho Box máy tính hoặc mở rộng máy tính panel, người dùng có thể chọn dòng cảm ứng đơn điểm hoặc cảm ứng đa điểm hoặc phím bấm.
Công ty Thịnh Tâm Phát chuyên cung cấp màn hình HMI, đặc biệt màn hình HMI B&R các model và mọi kích thước

*** POWER PANEL B&R

POWER PANEL B&R T/C SERIES

POWER PANEL B&R  C70

4PPC70.0573-20B

4PPC70.057L-20B

4PPC70.0702-20B

4PPC70.0573-20W

4PPC70.057L-20W

4PPC70.0702-20W

4PPC70.0573-21B

4PPC70.057L-21B

4PPC70.0702-21B

4PPC70.0573-21W

4PPC70.057L-21W

4PPC70.0702-21W

4PPC70.0573-22B

4PPC70.057L-22B

4PPC70.0702-22B

4PPC70.0573-22W

4PPC70.057L-22W

4PPC70.0702-22W

4PPC70.0573-23B

4PPC70.057L-23B

4PPC70.0702-23B

4PPC70.0573-23W

4PPC70.057L-23W

4PPC70.0702-23W

4PPC70.101G-20B

4PPC70.101N-20B

4PPC70.070M-20B

4PPC70.101G-20W

4PPC70.101N-20W

4PPC70.070M-20W

4PPC70.101G-21B

4PPC70.101N-21B

4PPC70.070M-21B

4PPC70.101G-21W

4PPC70.101N-21W

4PPC70.070M-21W

4PPC70.101G-22B

4PPC70.101N-22B

4PPC70.070M-22B

4PPC70.101G-22W

4PPC70.101N-22W

4PPC70.070M-22W

4PPC70.101G-23B

4PPC70.101N-23B

4PPC70.070M-23B

4PPC70.101G-23W

4PPC70.101N-23W

4PPC70.070M-23W

POWER PANEL B&R  T30

6PPT30.043F-20B

6PPT30.0573-20B

6PPT30.0702-20B

6PPT30.043F-20W

6PPT30.0573-20W

6PPT30.0702-20W

6PPT30.043K-20B

6PPT30.057L-20B

6PPT30.070M-20B

6PPT30.043K-20W

6PPT30.057L-20W

6PPT30.070M-20W

6PPT30.101G-20B

6PPT30.101N-20B

 

6PPT30.101G-20W

6PPT30.101N-20W

 

POWER PANEL B&R  15 / 21 / 35 / 41

4PP015.0420-01

4PP015.C420-01

4PP015.E420-01

4PP015.0420-32

4PP015.C420-32

4PP015.E420-32

4PP035.0300-01

4PP035.E300-01

4PP045.0571-042 

4PP035.0300-36

4PP035.E300-36

4PP045.0571-062

POWER PANEL B&R  65

4PP065.0351-P74

4PP065.0571-P74

4PP065.0571-X74

4PP065.0351-X74

4PP065.0571-P74F

4PP065.0571-X74F

POWER PANEL B&R 100/200

4PP120.0571-01

4PP220-0571-45

4PP251.0571-45

4PP120.0571-21

4PP220-0571-65

4PP251.0571-65

4PP120.1043-31

4PP220-0571-85

4PP251.0571-85

4PP120.1505-31

4PP220-0571-A5

4PP251.0571-A5

4PP151.0571-01

4PP220.1043-75

4PP251.1043-75

4PP151.0571-21

4PP220.1043-B5

4PP251.1043-B5

4PP151.1043-31

4PP220.1505-75

4PP251.1505-75

4PP151.1505-31

4PP220.1505-B5

4PP251.1505-B5

4PP152.0571-01

4PP280.1043-75

4PP252.0571-45

4PP152.0571-21

4PP280.1043-B5

4PP252.0571-65

4PP152.1043-31

4PP280.1505-75

4PP252.0571-85

4PP180.1043-31

4PP280.1505-B5

4PP252.0571-A5

4PP180.1505-31

4PP281.1043-75

4PP252.1043-75

4PP181.1043-31

4PP281.1043-B5

4PP252.1043-B5

4PP181.1505-31

4PP281.1505-75

5PP120.0571-27

4PP182.1043-31

4PP281.1505-B5

5PP120.1043-37A

4PP220-0571-K04

4PP282.1043-75

5PP120.1214-37A

 

4PP282.1043-B5

5PP120.1505-37A

POWER PANEL B&R 500

5PP520.0573-00

5PP520.1505-00

5PP581.1043-00

5PP520.0573-01

5PP551.0573-00

5PP581.1505-00

5PP520.0702-00

5PP552.0573-00

5PP582.1043-00

5PP520.1043-00

5PP580.1043-00

 

5PP520.1214-00

5PP580.1505-00

 

*** PANEL PC B&R

PANEL PC B&R 700

5PC720.1043-00

5PC720.1505-00

5PC720.1706-00

5PC720.1043-01

5PC720.1505-01

5PC720.1906-00

5PC720.1214-00

5PC720.1505-02

 

5PC720.1214-01

 

 

PANEL PC B&R 725

5PC725.1505-00

5PC725.1505-01

 

PANEL PC B&R 780

5PC781.1505-00

5PC782.1043-00

 

PANEL PC B&R 900

5AP923.1215-00

5AP933.156B-00

5AP933.215C-00

5AP923.1505-00

5AP933.185B-00

5AP933.240C-00

5AP923.1906-00

 

 

PANEL PC B&R 2100

5AP933.156B-00

5AP1120.1043-000

5AP1180.1043-000

5AP933.185B-00

5AP1120.1214-000

5AP1180.1505-000

5AP933.215C-00

5AP1120.121E-000

5AP1181.1043-000

5AP933.240C-00

5AP1120.1505-000

5AP1182.1043-000

5AP1120.0573-000

5AP1120.156B-000

5AP923.1215-00

5AP1120.0702-000

5AP1120.1906-000

5AP923.1505-00

5AP1120.101E-000

5AP1151.0573-000

5AP923.1906-00

*** AUTOMATION PANEL PC B&R

AUTOMATION PANEL B&R 5000

5AP5130.156B-000

5AP5230.215C-000

 5AP5230.240C-000

5AP5130.240C-000

 

 

AUTOMATION PANEL B&R 1000

5AP1120.0573-000

5AP1120.121E-000

5AP1180.1043-000

5AP1120.0702-000

5AP1120.1505-000

5AP1180.1505-000

5AP1120.101E-000

5AP1120.156B-000

5AP1181.1043-000

5AP1120.1043-000

5AP1120.1906-000

5AP1182.1043-000

5AP1120.1214-000

5AP1151.0573-000

 

AUTOMATION PANEL B&R 900

5AP920.1043-01

5AP920.1906-01

5AP980.1043-01

5AP920.1214-01

5AP920.2138-01

5AP980.1505-01

5AP920.1505-01

5AP951.1043-01

5AP980.1505-K11

5AP920.1505-K16

5AP951.1505-01

5AP981.1043-01

5AP920.1706-01

5AP952.1043-01

5AP981.1505-01

 

 

5AP982.1043-01

AUTOMATION PANEL B&R 9x3

5AP923.1215-00

5AP923.156B-00

5AP923.215C-00

5AP923.1505-00

5AP923.185B-00

5AP923.240C-00

5AP923.1906-00

 

 

AUTOMATION PANEL B&R 830

5AP830.215C-00

5AP830.215C-01

 

*** PROVIT B&R

PROVIT B&R

5D2210.01

5D5211.02

5D5600.01

5D2510.01

5D5211.03

5D5600.02

5D5200.01

5D5212.02

5D5600.03

5D5200.04

5D5212.04

5D5601.01

5D5200.29

5D5500.10

5D5601.02

5D5200.34

5D5510.10

5D5601.03

5D5210.01

 

 

Ngoài dịch vụ cung cấp màn hình HMI B&R, công ty Thịnh Tâm Phát còn chuyên sửa chữa màn hình HMI B&R, thay gương màn hình HMI B&R các kích thước, thay tấm LCD màn hình HMI B&R và sửa chữa màn hình HMI các thương hiệu khác
Một số model gương cảm ứng màn hình HMI B&R và LCD màn hình HMI B&R có tại công ty Thịnh Tâm Phát:

05004078 4408

4PP065.0571-K04

4PP220-1043-V

0570L089149

BÌNH LUẬN

Sản phẩm liên quan

Tên sản phẩm
Xuất xứ
Nhà cung cấp
Ngày đăng
Đài Loan
Công ty TNHH kỹ thuật tự động Etec
29/11/2013
Đài Loan
Công ty TNHH kỹ thuật tự động Etec
20/09/2012

Cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường công nghệ - thiết bị tới email.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ email của bạn tới bên thứ ba.