Trang chủSản phẩm chào bán Quản lý nhân sự- Hành chínhQuản lý tài liệu- hành chính(26)

LH
NCC


Chat
ngay


Yêu
thích


Đã
xem

Dịch vụ tư vấn về thủ tục đầu tư

Ngày đăng: 13/09/2017 Xuất xứ: Việt Nam Bảo hành: liên hệ Phương thức thanh toán: liên hệ Giao hàng: liên hệ Khả năng cung cấp: theo yêu cầu đặt hàng Liên hệ NCC
Thông tin nhà cung cấp
1 Năm Trung tâm xúc tiến đầu tư, Thương mại, Du lịch Thành phố Hải Phòng Người liên hệ: Hồ Chí Trung Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam

Chi tiết về sản phẩm

Cung cấp dịch vụ tư vấn về thủ tục đầu tư:

Tham mưu, giải quyết các hồ sơ, thủ tục đầu tư; quyết định chủ trương đầu tư; cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; đăng ký doanh nghiệp đối với các nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; thông báo việc đáp ứng điều kiện đầu tư đối với trường hợp góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài thực hiện theo quy định tại Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan; thực hiện giám sát, đánh giá dự án đầu tư do Trung tâm giải quyết; chủ trì tổ chức, triển khai, hướng dẫn đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư.

BÌNH LUẬN

Sản phẩm liên quan

Tên sản phẩm
Xuất xứ
Nhà cung cấp
Ngày đăng
Trung Quốc
Công ty TNHH TXP Việt Nam
19/08/2015

Cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường công nghệ - thiết bị tới email.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ email của bạn tới bên thứ ba.