SELECT * FROM tbl_advertisings WHERE `language_id` = 1 AND `post_status` = 1 AND `position_id` = 2 ORDER BY `post_oder` ASC SELECT * FROM tbl_advertisings WHERE `language_id` = 1 AND `post_status` = 1 AND `position_id` = 3 ORDER BY `post_oder` ASC
Lọc theo sản phẩm

Nhà cung cấp

Xuất xứ

Lọc theo nhà cung cấp

Địa điểm

Tìm thấy 1 sản phẩm
EMO EyeSea Là một giải pháp tổng thể ứng dụng cho việc khai thác, sử dụng và bảo vệ trên biển trong các lĩnh vực: Quản lý và giám sát các phương tiện tàu thuyền; Quản lý, giám sát cảng biển, hải phận; Cơ sở dữ liệu tàu thuyền phục vụ cho công tác an ninh - quốc phòng; Cứu hộ, cứu nạn trên biển. Xuất xứ: Việt Nam 15/10/2012 16:10:32

Cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường công nghệ - thiết bị tới email.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ email của bạn tới bên thứ ba.