Lọc theo sản phẩm

Nhà cung cấp

Xuất xứ

Lọc theo nhà cung cấp

Địa điểm

Tìm thấy 560 sản phẩm
Dầu động cơ đa cấp JP.NIC SUPER 20W-50 JP.NIC SUPER 20W-50 là dầu động cơ đa cấp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có tải trọng và điều kiện làm việc trung bình, nén nạp khí tự nhiên. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 20W-50, cấp chất lượng API CF/SF. Xuất xứ: Việt Nam 25/06/2018 16:06:35
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Dầu động cơ đơn cấp JP.MAX 50 JP.MAX 50 là dầu động cơ đơn cấp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có tải trọng và điều kiện làm việc trung bình, nén nạp khí tự nhiên. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 50 HD, cấp chất lượng API CF/SF - Bao bì ở 20°C: 18 lít, 200 lít Xuất xứ: Việt Nam 25/06/2018 08:06:54
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Dầu động cơ đa cấp JP.POWONE 20W-50 JP.POWONE 20W-50 là dầu động cơ đa cấp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có hoặc không có turbo tăng áp và động cơ xăng. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 20W-50, cấp chất lượng API CI-4/SL Xuất xứ: Việt Nam 25/06/2018 08:06:51
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Dầu cầu số TMF-140EP TMF-140EP là dầu truyền động được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho hộp cầu - số của các loại phương tiện vận tải phù hợp với cấp chất lượng API GL-5 - Bao bì ở 20°C: 4,0 lít; 18 lít, 200 lít Xuất xứ: Việt Nam 25/06/2018 08:06:24
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Dầu cầu số TMF-90EP TMF-90EP là dầu truyền động được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho hộp cầu - số của các loại phương tiện vận tải phù hợp với cấp chất lượng API GL-5 Xuất xứ: Việt Nam 22/06/2018 14:06:18
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Dầu truyền động - JP.TMF-EP JP.TMF -EP là dầu truyền động được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho hộp cầu - số của các loại phương tiện vận tải phù hợp với cấp chất lượng API GL-5 Xuất xứ: Việt Nam 22/06/2018 14:06:19
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Dầu bánh răng công nghiệp - JP.WAY VG 320 JP.WAY VG 320 là dầu bánh răng công nghiệp thông thường được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống bánh răng truyền động hở phù hợp với tiêu chuẩn HH. Bao bì ở 20°C: 18 lít, 200 lít Xuất xứ: Việt Nam 22/06/2018 14:06:41
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Dầu bánh răng công nghiệp - JP.WAY VG 220 JP.WAY VG 220 là dầu bánh răng công nghiệp thông thường được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống bánh răng truyền động hở phù hợp với tiêu chuẩn HH. Xuất xứ: Việt Nam 22/06/2018 14:06:19
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Dầu nhớt bánh răng công nghiệp - Gear Oil 150EP Gear Oil 150EP là dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống bánh răng truyền động kín, chịu tải trọng, phù hợp với tiêu chuẩn HH. - Bao bì ở 20°C: 18 lít, 200 lít. Xuất xứ: Việt Nam 22/06/2018 11:06:14
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Dầu bánh răng công nghiệp Gear Oil 220EP Gear Oil 220EP là dầu bánh răng công nghiệp chịu cực áp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống bánh răng truyền động kín, chịu tải trọng, phù hợp với tiêu chuẩn HH. Xuất xứ: Việt Nam 22/06/2018 11:06:16
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Dầu nhớt động cơ JP.POWONE 15w-40 JP.POWONE 15w-40 là dầu động cơ đa cấp được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Dùng cho động cơ Diesel có hoặc không có turbo tăng áp và động cơ xăng. Đạt tiêu chuẩn cấp độ nhớt SAE 20W-50, cấp chất lượng API CI-4/SL - Bao bì ở 20°C: 4,0 lít; 18 lít, 200 lít 20/06/2018 16:06:48
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Dầu cầu hộp số TMF-85W-140EP Dầu cầu hộp số TMF-85W-140EP là dầu truyền động được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho hộp cầu - số của các loại phương tiện vận tải phù hợp với cấp chất lượng API GL-5 - Bao bì ở 20°C: 4,0 lít; 18 lít, 200 lít Xuất xứ: Việt Nam 20/06/2018 10:06:28
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Dầu thủy lực JP.Hydraulic 32, 46, 68 Dầu thủy lực JP.Hydraulic 32, 46, 68 là dầu thủy lực có kẽm thông thường được pha chế từ dầu gốc, phụ gia chất lượng cao của Mỹ và Nhật Bản. Sử dụng cho các hệ thống thủy lực phù hợp với tiêu chuẩn DIN51524-2HLP. Xuất xứ: Việt Nam 20/06/2018 10:06:10
Quốc gia: Hải Phòng - Việt Nam
Hệ hai chế phẩm bao gồm DC1 và KT 0508 xử lý nước thải nhiễm dầu Hệ hai chế phẩm bao gồm DC1 và KT 0508 thích hợp để xử lý lượng nước thải nhiễm dầu không lớn và không thường xuyên nồng độ gây ô nhiẽm cao, dầu mỡ không bị nhũ hóa sâu. Xuất xứ: Việt Nam 29/05/2018 10:05:46
Xử lý nước thải nhiễm dầu bằng hệ hai chế phẩm DC1 và KT 0508 Hệ hai chế phẩm DC1 và KT 0508 thích hợp để xử lý lượng nước thải nhiễm dầu không lớn và không thường xuyên nồng độ gây ô nhiẽm cao, dầu mỡ không bị nhũ hóa sâu. Xuất xứ: Việt Nam 29/05/2018 10:05:41
Công nghệ điều chế hóa chất tẩy rửa cặn dầu FO từ dầu thực vật Với công nghệ điều chế chất tẩy rửa cặn dầu FO từ dầu thực vật, sản phẩm có khả năng: + Hấp thụ hơi dầu, để người công nhân thao tác không còn chịu nhiều ảnh hưởng độc hại của hơi dầu FO. +Hạn chế tối đa lượng nước ô nhiễm do tẩy rửa cặn dầu thải ra môi trường. + Giảm tối đa lượng cặn dầu và các chất hải nhiễm dàu phát thải gây ô nhiễm môi trường. + Giảm tới ¾ thời gian thiết bị ngừng hoạt động do tẩy rửa cặn dầu. + So với phương pháp truyền hống đã tiết giảm tới 70% kinh phí cũng như nhwn công . Xuất xứ: Việt Nam 29/05/2018 10:05:35
Chế phẩm TCF 0507 để tẩy rửa cặn dầu FO - Dầu thô được điều chế từ dầu thực vật Chế phẩm tẩy rửa cặn dầu độ nhớt cao TCF 0507 (cặn FO, dầu thô) có nguồn gốc từ dầu thực vật, được Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng Độc quyền Giải pháp hữu íchsố 1051. Xuất xứ: Việt Nam 29/05/2018 10:05:29
Hệ hai chế phẩm DC1 và KT 0508 xử lý nước thải nhiễm dầu Hệ hai chế phẩm DC1 và KT 0508 thích hợp để xử lý lượng nước thải nhiễm dầu không lớn và không thường xuyên nồng độ gây ô nhiẽm cao, dầu mỡ không bị nhũ hóa sâu. Xuất xứ: Việt Nam 17/05/2018 14:05:09
TDM 2016 chất thông tắc cặn dầu mỡ trong hệ thống ống thoát nước Hoá chất tẩy mỡ dầu TDM 2016 là chất có tác dụng hoà tan cặn dầu mỡ và ngăn không cho cặn dầu kết tụ làm tắc đường ống Xuất xứ: Việt Nam 10/05/2018 14:05:30
Chế phẩm tẩy rửa cặn dầu có độ nhớt cao TCF 0507 Chế phẩm tẩy rửa cặn dầu độ nhớt cao TCF 0507 ( cặn FO, dầu thô…) có nguồn gốc từ dầu thực vật, được: Cục Sở hữu Trí tuệ cấp bằng Độc quyền Giải pháp hữu íchsố 1051, giải ba Hội thi sáng tạo kỹ thuật toàn quốc lần thứ 12 , tổng Liên đoàn Lao độn Việt Nam tặng Bằng Lao động sáng tạo. Xuất xứ: Việt Nam 10/05/2018 14:05:25

Cập nhật các thông tin mới nhất về thị trường công nghệ - thiết bị tới email.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ email của bạn tới bên thứ ba.