Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần tư vấn và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải y tế

Cần tư vấn và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải y tế

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần tư vấn và lắp đặt hệ thống xử lý nước thải y tế

Yêu cầu:

Công suất: 200 lít/ đêm

Địa điểm lắp đặt: Hà Nội.