Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần tư vấn sản phẩm loadcell dùng cho việc cân sản phẩm qua băng tải

Cần tư vấn sản phẩm loadcell dùng cho việc cân sản phẩm qua băng tải

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần tư vấn sản phẩm loadcell dùng cho việc cân sản phẩm qua băng tải

Yêu cầu:

Hiện tại mình đang cần 4 loadcell gắn vào 4 chân của băng tải để đo vật chạy trên băng tải

Tải trọng băng tải khoảng 50kg

Bạn tư vấn giúp mình nên sử dụng loại loadcell nào? dung sai của loadcell là bao nhiêu? làm sao để cộng các giá trị loadcell trong bộ điều khiển?