Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần tư vấn, lắp đặt trạm quan trắc không khí tự động

Cần tư vấn, lắp đặt trạm quan trắc không khí tự động

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần tư vấn, lắp đặt trạm quan trắc không khí tự động

Loại thiết bị airPointer của Áo

Số lượng: 1 trạm quan trắc

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm lắp đặt: miền Nam

Sản phẩm đã xem