Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần tư vấn dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC

Cần mua dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần tư vấn về dây chuyền sản xuất gạch bê tông khí chưng áp AAC để đầu tư cho nhà máy.

Số lượng: 01 dây chuyền.