Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần tư vấn đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi

Cần tư vấn đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 1 ngày
  • Xuất xứ

Cần tư vấn đầu tư dây chuyền công nghệ sản xuất phân bón hữu cơ từ chất thải chăn nuôi

Diện tích mặt bằng: 3 ha

Địa điểm xây dựng: Hưng Yên