Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua xô đựng sơn loại 18 hoặc 20 lít

Cần mua xô đựng sơn loại 18 hoặc 20 lít 

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua xô đựng sơn loại 18 hoặc 20 lít (không lấy màu trắng)

Số lượng mua: 200 cái

Mục đích mua hàng: sử dụng trong nhà máy

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội

Sản phẩm đã xem