Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua xích nhựa cuốn cáp

Cần mua xích nhựa cuốn cáp

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua xích nhựa cuốn cáp

Yêu cầu: rộng 150mm và cao 65mm

Số lượng mua: 6m

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội