Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua xe vận chuyển lốp xe (BWT1500-NT)

Cần mua xe vận chuyển lốp xe (BWT1500-NT)

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua xe vận chuyển lốp xe (mẫu như hình)

Mã sản phẩm: BWT1500-NT

Số lượng: 1 chiếc