Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua vữa tự chảy M60

Cần mua vữa tự chảy M60

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua vữa tự chảy M60.

Yêu cầu:

Sản phẩm: 

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

Bê tông vữa M60 trộn đá 0,5x1 (60/40) 

 m3 

1,50

 Ghi chú: 1,5m3 là bao gồm cả đá 

Quét hỗn hợp kết dính Vmax Latex-HC 

 m2 

13,00

 

 Vữa Sikagrout 214-11 

 lít 

   9