Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua vữa tự chảy M60

Cần mua vữa tự chảy M60

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua vữa tự chảy M60.

Yêu cầu:

Sản phẩm: 

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

Bê tông vữa M60 trộn đá 0,5x1 (60/40) 

 m3 

1,50

 Ghi chú: 1,5m3 là bao gồm cả đá 

Quét hỗn hợp kết dính Vmax Latex-HC 

 m2 

13,00

 

 Vữa Sikagrout 214-11 

 lít 

   9