Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua vòng giảm chấn

Cần mua vòng giảm chấn

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua 1 số loại vòng giảm chấn với thông tin kỹ thuật và số lượng cần mua cụ thể theo danh sách sau:

Tên vật tư/thiết bị Đặc tính kỹ thuật Nhà sản xuất/Xuất xứ Đơn vị Số lượng
 Rulo chặn xích bù tải hố Pit sử dụng cho thang máy lò hơi   Vòng nhựa D = 170; d = 140, Xuất xứ ASIA bộ 2
Vật tư phớt chắn dầu, vòng giảm chấn
Vòng giảm chấn khớp nối động cơ Bơm dầu BUF Vòng giảm chấn cao su Nor-Mex 67 Rotex/KTR Cái 6
Vòng giảm chấn động cơ Bơm dầu DO Vòng giảm chấn khớp nối rotex 65 Rotex/KTR Cái 4
Vòng giản chấn khớp nối động cơ bơm dầu bôi trơn bơm cấp điện Vòng giảm chấn cao su rotex 38 Rotex/KTR Cái 4
Vòng giảm chấn khớp nối động cơ Bơm dầu thủy lực bơm cấp Tuabin Vòng giảm chấn cao su rotex 42 Rotex/KTR Cái 8
Vòng giảm chấn  Vòng giảm chấn cao su Nor-Mex 97 Nor-Mex Cái 10
Vòng giảm chấn   Vòng giảm chấn cao su Nor-Mex 168 Nor-Mex Cái 8
Vòng giảm chấn  Vòng giảm chấn cao su 8 cánh, mã
1657313, 55x34x30x11
Xuất xứ Asia Cái 10
Vòng giảm chấn  Vòng giảm chấn cao su, model R-132
(details: 132mm Rubber Spider-8leg,
side: 132mm, O/D: 62mm, I/D: 28mm),
NSX: OTM
Xuất xứ Asia Cái 10
Vòng giảm chấn  Vòng giảm chấn cao su Nor-Mex 112 Nor-Mex Cái 8
Vòng giảm chấn khớp nối mấy cấp tro lovejoy l-226 Xuất xứ Asia Cái 8
Vòng giảm chấn khớp nối bơm rút chân không bình ngưng HRC 230 Xuất xứ Asia Cái 6
Vòng giảm chấn bơm rút chân không hộp nước bình ngưng HRC 180 Xuất xứ Asia Cái 4

Vui lòng gửi báo giá sớm, bao gồm các chi phí liên quan, giá trước thuế, sau thuế.