Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua vòng giảm chấn

Cần mua vòng giảm chấn

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua 1 số loại vòng giảm chấn với thông tin kỹ thuật và số lượng cần mua cụ thể theo danh sách sau:

Tên vật tư/thiết bị Đặc tính kỹ thuật Nhà sản xuất/Xuất xứ Đơn vị Số lượng
 Rulo chặn xích bù tải hố Pit sử dụng cho thang máy lò hơi   Vòng nhựa D = 170; d = 140, Xuất xứ ASIA bộ 2
Vật tư phớt chắn dầu, vòng giảm chấn
Vòng giảm chấn khớp nối động cơ Bơm dầu BUF Vòng giảm chấn cao su Nor-Mex 67 Rotex/KTR Cái 6
Vòng giảm chấn động cơ Bơm dầu DO Vòng giảm chấn khớp nối rotex 65 Rotex/KTR Cái 4
Vòng giản chấn khớp nối động cơ bơm dầu bôi trơn bơm cấp điện Vòng giảm chấn cao su rotex 38 Rotex/KTR Cái 4
Vòng giảm chấn khớp nối động cơ Bơm dầu thủy lực bơm cấp Tuabin Vòng giảm chấn cao su rotex 42 Rotex/KTR Cái 8
Vòng giảm chấn  Vòng giảm chấn cao su Nor-Mex 97 Nor-Mex Cái 10
Vòng giảm chấn   Vòng giảm chấn cao su Nor-Mex 168 Nor-Mex Cái 8
Vòng giảm chấn  Vòng giảm chấn cao su 8 cánh, mã
1657313, 55x34x30x11
Xuất xứ Asia Cái 10
Vòng giảm chấn  Vòng giảm chấn cao su, model R-132
(details: 132mm Rubber Spider-8leg,
side: 132mm, O/D: 62mm, I/D: 28mm),
NSX: OTM
Xuất xứ Asia Cái 10
Vòng giảm chấn  Vòng giảm chấn cao su Nor-Mex 112 Nor-Mex Cái 8
Vòng giảm chấn khớp nối mấy cấp tro lovejoy l-226 Xuất xứ Asia Cái 8
Vòng giảm chấn khớp nối bơm rút chân không bình ngưng HRC 230 Xuất xứ Asia Cái 6
Vòng giảm chấn bơm rút chân không hộp nước bình ngưng HRC 180 Xuất xứ Asia Cái 4

Vui lòng gửi báo giá sớm, bao gồm các chi phí liên quan, giá trước thuế, sau thuế.