Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua viên sỏi màu đen

Cần mua viên sỏi màu đen để test sơn giả đá

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua viên sỏi màu đen

Yêu cầu: 

Mục đích sử dụng: Test sơn giả đá

Kích thước 1-2mm

Số lượng mua: 1 g (nếu dùng tốt sẽ đặt hàng với số lượng nhiều mỗi tháng)

Địa điểm giao hàng: Hưng Yên