Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua van điều khiển Aquanet Plus

Cần mua van điều khiển Aquanet Plus để tưới thủy canh

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua van điều khiển Aquanet Plus để tưới thủy canh

Yêu cầu:

Không quan trong công suất vì có bơm hỏa tiễn để bơm lên

Van này là khi mất điện vẫn bật tắt bằng tay

Van điện từ D102- số lượng mua 2 chiếc

Van điện từ D96- số lượng mua 4 chiếc

Van điện từ D64- số lượng mua 20 chiếc

Van điện từ D42- số lượng mua 160 chiếc

Mục đích mua hàng: làm thương mại

Địa điểm giao hàng: Đà Nẵng

 

 van điều khiển Aquanet Plus