Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua van của hãng Ekoval

Cần mua van của hãng Ekoval

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua van của hãng Ekoval

Yêu cầu:

Van khóa D80 10 cái

Van khóa D50 10 cái

Mục đích mua: cung cấp cho công trình

Địa điểm nhận hàng: Bắc Ninh