Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua van búa nước

Cần mua van búa nước

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua van búa nước

Yêu cầu: SJV-WHC đường ống 49

Số lượng mua: 1 chiếc

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Long An

Sản phẩm đã xem