Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua van áp suất Hydac

Cần mua van áp suất Hydac

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua van áp suất Hydac

Model KHB-G1/2

Số lượng mua: 100 cái

Mục đích mua hàng: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Bình Phước

Vui lòng báo giá cả đầu đực cái đi kèm.

 

van áp suất