Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tủ tiếp địa

Cần mua tủ tiếp địa

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua tủ tiếp địa

Kích thước: 250X350X150

Bắt 10 đầu cốt tiếp địa dây 35

Số lượng mua: 8 chiếc

Mục đích mua hàng: mua cho công trình

Địa điểm lắp đặt: Bắc Ninh