Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tủ sấy chân không Hàn Quốc VO-40 và OV-70

Cần mua tủ sấy chân không Hàn Quốc VO-40 và OV-70.

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua tủ sấy chân không Hàn Quốc.

Model: VO-40 và OV-70

Số lượng: mỗi model 1 chiếc.