Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tủ lạnh bảo quản mẫu

Cần mua tủ lạnh bảo quản mẫu

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 7 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua tủ lạnh bảo quản mẫu

Essential-100, KIRSCH - Đức

Số lượng mua: 1 chiếc

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội