Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tủ lạnh bảo quản mẫu

Cần mua tủ lạnh bảo quản mẫu

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua tủ lạnh bảo quản mẫu

Essential-100, KIRSCH - Đức

Mục đích mua hàng: sử dụng trong phòng thí nghiệm, khảo sát về bao bì nên yêu cầu nhiệt độ là 2-20oC, thể tích 80-110 lít.

Số lượng mua: 1 chiếc

Có thể tư vấn dòng máy model phù hợp hoặc loại model ở trên.

Địa điểm nhận hàng: Bình Dương