Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tủ lạnh âm sâu 70 độ C

Cần mua tủ lạnh âm sâu 70 độ C

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua tủ lạnh âm sâu 70 độ C

Số lượng: 01 chiếc

Sử dụng phòng chống dịch tại địa phương.