Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tủ đo đếm trung thế

Cần mua tủ đo đếm trung thế

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Thời gian còn lại: 4 ngày
  • Xuất xứ

Cần mua tủ đo đếm trung thế

Khối lượng 3 máy 560 và 3 máy 400 lưới 6kV

Mục đích mua hàng: lắp đặt cho công ty

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội