Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua tủ điện

Cần mua tủ điện

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua tủ điện

1. Vỏ HxWxD= 600x400x200; IP56 Outdoor; material SS316

2. Vỏ HxWxD= 800x600x200; IP56 Outdoor; material SS316

Số lượng mua: mỗi loại 1 tủ

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Tp. Hồ Chí Minh