Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua thuốc làm sạch SKC-S không có clo

Cần mua thuốc làm sạch SKC-S không có clo

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thuốc làm sạch SKC-S không có clo

1. Thuốc làm sạch SKC-S  không có clo bình 450ml

Số lượng mua: 12 bình

2. Thuốc làm sạch SKC-S2  không có clo bình 450ml

Số lượng mua: 12 bình

3. Thuốc làm sạch SKC-S3  không có clo bình 450ml

Số lượng mua: 12 bình

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Tp. Vũng Tàu