Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua thiết bị van Ekoval cho hệ thống nước cấp

Cần mua thiết bị van Ekoval cho hệ thống nước cấp

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thiết bị van Ekoval cho hệ thống nước cấp

Danh mục sản phẩm và số lượng cần mua:

Tên sản phẩm Số lượng
Ghi chú
Van DN100 02
Van bướm tay xoay
Ekoval - Turkey
Van DN40 16
Van bi
Ekoval - Turkey
Van DN32 10
Van bi
Ekoval - Turkey
Van DN25 51
Van bi
Ekoval - Turkey
Vòi tưới cây D20 49  
Y lọc (strainer) D75 2 Ekoval - Turkey
Đồng hồ nước D25 1 Ekoval - Turkey hoặc tương đương
Đồng hồ nước D32 5 Ekoval - Turkey hoặc tương đương
Đồng hồ nước D40 8 Ekoval - Turkey hoặc tương đương
Đồng hồ nước DN100 2 Ekoval - Turkey hoặc tương đương
Rọ hút DN80 2 Ekoval - Turkey
Van khóa DN65 2 Ekoval - Turkey
Van 1 chiều DN65 2 Ekoval - Turkey
Khớp mềm DN80 2 Ekoval - Turkey
Van 1 chiều DN100 2 Ekoval - Turkey
Y lọc (strainer) DN100 2 Ekoval - Turkey