Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Công nghệ, thiết bị, nhà cung cấp, dây chuyền, máy công nghiệp trên sàn hatex.vn

Danh mục sản phẩm

Cần mua thiết bị đo cầm tay SCOUT140-Ex

Cần mua thiết bị đo cầm tay SCOUT140-Ex.

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thiết bị đo cầm tay SCOUT140-Ex.

Bao gồm cả bộ Balancing Kit 4 kênh.

Số lượng: 01 bộ