Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua thiết bị đo cầm tay SCOUT140-Ex

Cần mua thiết bị đo cầm tay SCOUT140-Ex.

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thiết bị đo cầm tay SCOUT140-Ex.

Bao gồm cả bộ Balancing Kit 4 kênh.

Số lượng: 01 bộ