Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua thiết bị cảm biến đo mức đầu Hydrac

Cần mua thiết bị cảm biến đo mức đầu Hydrac

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thiết bị cảm biến đo mức đầu Hydrac

Mã: ENS 3218-5-0410-000-K

Số lượng: 01 bộ.