Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua thiết bị báo cháy

Cần mua thiết bị báo cháy

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua thiết bị báo cháy

1. Tủ báo cháy (Gas)- Tủ dò khí (Gas) và báo cháy là loại 3 kênh, kèm theo phụ kiện lắp đặt 

Vật liệu: VTA

Số lượng mua: 1 bộ

2. Đầu dò khí (Gas Detector)- Đầu dò khí, Eex "d" IIA T6,  IP 66 (Outdoor), bao gồm phụ kiện lắp đặt

Vật liệu: VTA

Số lượng mua: 1 bộ

3. Horn Alarm- Loa báo động kèm theo phụ kiện lắp đặt (loại thường)

Vật liệu: VTA

Số lượng mua: 1 bộ

4. Alarm Beacon- Đèn báo động kèm theo phụ kiện lắp đặt (loại thường)

Vật liệu: VTA

Số lượng mua: 1 bộ

Yêu cầu: Các vật tư có đầy đủ CO, CQ; Thiết bị báo cháy phài chứng nhận kiểm định thiết bị PCCC của cơ quan có thẩm quyền 

Mục đích mua hàng: sử dụng cho công trình

Địa điểm nhận hàng: Phường 7, TP Vũng Tàu