Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua sàng rây bột

Cần mua sàng rây bột

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua sàng rây bột

Kích thước: Mesh 635, 400, 325, 200, 140, 120, 100, 80, 40 và 20

Số lượng mua: mỗi kích thước 1 cái

Mục đích mua hàng: sử dụng trong phòng thí nghiệm

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội