Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua sàng rây

Cần mua sàng rây

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua sàng rây

Yêu cầu:

Đường kính 8''

Lỗ: 0.045; 0.05; 0.071; 0.074; 0.075 mm

Số lượng mua: mỗi loại 1 chiếc (tổng 5 chiếc)

Mục đích mua hàng: sử dụng rây cà phê

Địa điểm nhận hàng: Bảo Lộc, Lâm Đồng