Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua sàng rây

Cần mua sàng rây

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua sàng rây

item

unit

Q'ty

Stainless steel mesh screen 8

pcs

1

Stainless steel mesh screen 14

pcs

1

Stainless steel mesh screen 18

pcs

1

Stainless steel mesh screen 25

pcs

1

Mục đích mua hàng: sử dụng, để thay thế cho máy sàng của nhà máy sản xuất cám.

Địa điểm nhận hàng: Đồng Nai

 

sàng rây

 

sàng rây