Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua quả phao (quả cầu) nối ống

Cần mua quả phao (quả cầu) nối ống

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua quả phao (quả cầu) nối ống để chắn rác

Ống đang sử dụng: ống HDPE đường kính 160 mm

Số lượng mua: 4 - 6 quả