Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua PLC Delta 48 cổng loại phát xung tốc độ cao

Cần mua PLC Delta 48 cổng loại phát xung tốc độ cao

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua PLC Delta 48 cổng loại phát xung tốc độ cao

Số lượng: 01