Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua phíp nhựa

Cần mua phíp nhựa

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua phíp nhựa

Yêu cầu:

Kích thước: 1m x 2m

Độ dày: 2.5 mm

Mục đích mua: làm cánh gạt cho súng khí nén

Số lượng mua: 1 tấm (nếu sử dụng tốt, chúng tôi sẽ đặt số lượng nhiều)

Địa điểm nhận hàng: Đà Nẵng