Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua phích cắm điện Hàn Quốc

Cần mua phích cắm điện Hàn Quốc

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua phích cắm điện Hàn Quốc

Mã hàng: Dosel DP2105

Số lượng mua: 90 chiếc

Mục đích mua hàng: thương mại

Địa điểm nhận hàng: Hà Nội