Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua phèn nhôm

Cần mua phèn nhôm

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua phèn nhôm

Yêu cầu:

Mục đích mua: sử dụng làm giảm nồng độ pH trong ao nuôi

Số lượng mua: 2 bao khoảng 50kg

Địa điểm nhận hàng: Cao Lãnh, Đồng Tháp