Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Sàn giao dịch công nghệ; chợ công nghệ; chuyển giao công nghệ; thanh lý máy móc; dây chuyền công nghệ; hội chợ công nghệ

Danh mục sản phẩm

Cần mua phần mềm quản lý thi đua khen thưởng các cấp

Cần mua phần mềm quản lý thi đua khen thưởng các cấp

  • Ngày đăng
  • Ngày hết hạn
  • Đã hết hạn
  • Xuất xứ

Cần mua phần mềm quản lý thi đua khen thưởng các cấp

Mục đích mua: sử dụng

Địa điểm nhận hàng: Quảng Ninh